Fastigheten Edda 8 har avyttrats från vårt bestånd 2022-03-01.

Fr o m 2022-03-01 har kv Edda 8 avyttrats från vårt bestånd. Vi kommer fr o m 2022-03-01 koncentrera vår verksamhet till arkitektuppdrag och uthyrning av bostäder. Vår ambition har alltid varit och kommer alltid vara att bedriva uthyrning av bostäder och utföra unika arkitektuppdrag. Vi hänvisar till andra aktörer i Köping om man söker lokaler.

Copyright © 2016-2022 Almerssons Hus AB - Web Reklamhuset RINK