MalmOn SeaFront

Ett livfullt, attraktivt och sjönära boende, är idén om en kooperativ hyresfastighet på Malmön utanför Köping.

På höjden söder om den befintliga “restaurangen” - i visionen ingår lägenheter, gästhamn, minilivs, café, festvåning, sjömack, bastu, dusch, omklädnad med mera.

Copyright © 2016-2022 Almerssons Hus AB - Web Reklamhuset RINK